Privjesci paviljon
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Prikazan proizvod je poslužio kao poklon gostima svadbe. S obzirom da se svečana večera održala u Restoranu Paviljon (kod Zrinjevca), Zagreb, ideja je bila na jednoj strani prikazati reljef zgrade u kojoj se nalazi restoran, a na drugoj strani datum i imena mladenaca.

Jedinična cijena privjeska po mjeri se kod većine projekata kreće od ca. 25 do 30 kn. Konkretnu ponudu Vam možemo poslati nakon definiranja zadatka, tj. nakon što nam objasnite kakvu vrstu proizvoda imate na umu.

Ukoliko već imate konkretnu ideju vezano za dizajn proizvoda ili ukoliko se želite osloniti na naše iskustvo na području razvoja individualiziranih poklona, bit će nam drago pozdraviti Vas  u našim prostorima, u Prekratovoj 64, Savski Gaj - Novi Zagreb. Samo Vas molimo za prethodni dogovor putem telefona, na 01 655 39 54, ili e-maila, svadbe@pes.hr.  

Za izradu ponude bitni su faktori poput:  

  • kompleksnost izrade proizvoda, npr. bez ili sa 3D skeniranjem nekog proizvoda na temelju kojeg želite da izradimo Vaš poklon (vidite slučaj "Šlapica")
  • Količina (minimum je 100 komada)
  • Težina
  • Površinska obrada privjeska, npr. srebrenje, mesinganje, niklanje, pozlata
  • Vrsta pakiranja 
  • Rok izrade 
  • Eventualne dorade proizvoda, npr. ručno bojanje

 

Vlastita proizvodnja

_______________________________________________________________